حزب ایران نوین از شما کنشگران سیاسی علاقه‌مند به همیاری در پشتیبانی گفتمانی-سیاسی-تشکیلاتی از رستاخیز ایرانیان دعوت می‌کند که پس از مطالعه پیش‌نویس مرامنامه و بنیادنامه حزب ایران نوین، و در صورت پذیرش این اصول، درخواست هموندی خود را با فشردن دکمه زیر و تکمیل پرسشنامه مربوطه، به کمیته اجرایی موقت حزب ارسال کنید. اولین کنگره حزب و تصویب مرامنامه و بنیادنامه و تعیین اعضای کمیته مرکزی و کمیته اجرایی حزب در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد.
برگ نخست - The Party of Iran Novin
صفحات ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید