علیرضا کیانی
رئیس کمیته مرکزی
حامد شیبانی‌راد
دبیر نخست و رئیس کمیته اجرایی
محمود ابطحی
معاون دبیر نخست و دبیر دفتر روابط سیاسی و دیپلماتیک
رضا عرب
دبیر دفتر مطالعات استراتژیک
امیرمبارز پرستا
رئیس کمیسیون پزشکان
عبدالرضا احمدی
عضو کمیته اجرایی
نسیم بهروز
دبیر دفتر امور رسانه‌ای
آران کمانگر
دبیر دفتر امور حقوقی و هموندی
احمد میرزایی
دبیر دفتر امور جوانان
مهدی صارمی‌فر
دبیر دفتر دیدبانی و اطلاعات
میلاد فقیهی کاشانی
دبیر دبیرخانهکه هستیم - The Party of Iran Novin
صفحات ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید