کمیته برگزار کننده کنگره نخست
کمیته برگزار کننده کنگره نخست حزب ایران نوین وظیفه دارد شرایط برگزاری اولین کنگره حزب را فراهم کند. پس از برگزاری اولین کنگره، این کمیته منحل می‌شود و دبیر نخست انتخاب شده در کنگره، کمیته اجرایی را تشکیل می‌دهد و با همراهی با کمیته مرکزی منتخب کنگره، امور اجرایی و سیاسی حزب را بر عهده می‌گیرند.
حامد شیبانی‌راد
سخنگوی موقت حزب
محمود ابطحی
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
عبدالرضا احمدی
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
نسیم بهروز
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
علیرضا کیانی
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
هاله حسینی رامندی
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
رضا عرب
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخست
محمد نادری
عضو کمیته برگزار کننده کنگره نخستکه هستیم - The Party of Iran Novin
صفحات ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید