کمیته اجرایی موقت
کمیته اجرایی موقت حزب ایران نوین وظیفه دارد شرایط برگزاری اولین کنگره حزب را فراهم کند. همچنین وظایف اجرایی روزانه حزب نیز بر عهده این کمیته است. پس از برگزاری اولین کنگره، کمیته اجرایی موقت منحل می‌شود و دبیر انتخابی حزب کمیته اجرایی جدید را تشکیل می‌دهد و با همراهی با کمیته مرکزی منتخب کنگره، امور اجرایی و سیاسی حزب را بر عهده می‌گیرند.
حامد شیبانی‌راد
سخنگوی موقت حزب
محمود ابطحی
عضو کمیته اجرایی موقت
عبدالرضا احمدی
عضو کمیته اجرایی موقت
نسیم بهروز
عضو کمیته اجرایی موقت
علیرضا کیانی
عضو کمیته اجرایی موقت
هاله حسینی رامندی
عضو کمیته اجرایی موقت
رضا عرب
عضو کمیته اجرایی موقت
محمد نادری
عضو کمیته اجرایی موقتکه هستیم - The Party of Iran Novin
صفحات ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید